Sri Sri Nigamananda Math and Ashram Foundations
At - Jharboni, P.O. Amalagora 721121
Dist. Midnapur, West Bengal, INDIA
Sri Sri Vishuddhananda Sangha Mandir, Vishuddhananda Nagar
At - ShyamPur, Bhubaneswar 751003
Dist. Khurda, Odisha, INDIA
Sri Sri Nigamananda Ashram
Dashapalla (Nayagarh)
Baragaon(Sambalpur)
Tandipur (Ganjam)
Khandaguda(Navarangpur)
Balidihi (Khurda)
Swami Chetanananda Saraswat Vidya Mandir
Tandipur (Ganjam)
Digapahandi (Ganjam)
Balidihi (Khurda)
Baragaon(Sambalpur)